Endüstri El Kitabı

M1-Paslanmaz çelik grupları ve kimyasal bileşim(ISO 3506-12020)

Kimyasal bileşim (döküm analizi, % cinsinden kütle oranı)
C Si Mn P S Cr

 

A1 östenitik
A2
A3
A4
A5
A8
C1 martensitik
C3
C4
F1 ferritik
D2 östenitik-ferritik
D4
D6
D8

 

0.12 1.00 6.5 0,020 0,15~0,35 16.0~19.0
0.10 1.00 2.00 0,050 0,030 15.0~20.0
0.08 1.00 2.00 0,045 0,030 17.0~19.0
0.08 1.00 2.00 0,045 0,030 16.0~18.5
0.08 1.00 2.00 0,045 0,030 16.0~18.5
0,030 1.00 2.00 0,040 0,030 19.0~22.0
0,09~0,15 1.00 1.00 0,050 0,030 11,5~14,0
0,17~0,25 1.00 1.00 0,040 0,030 16.0~18.0
0,08~0,15 1.00 1.50 0,060 0,15~0,35 12.0~14.0
0.08 1.00 1.00 0,040 0,030 15.0~18.0
0,040 1.00 6.00 0.04 0,030 19.0~24.0
0,040 1.00 6.00 0,040 0,030 21.0~25.0
0,030 1.00 2.00 0,040 0,015 21.0~23.0
0,030 1.00 2.00 0,035 0,015 24.0~26.0

 

 

Kimyasal bileşim (döküm analizi, % cinsinden kütle oranı)
Mo Ni Cu N

 

A1 östenitik
A2
A3
A4
A5
A8
C1 martensitik
C3
C4
F1 ferritik
D2 östenitik-ferritik
D4
D6
D8

 

0.70 5.0~10.0 1,75~2,25 / c,d,e
/ f 8.0~19.0 4.0 / g, h
/ f 9.0~12.0 1.00 / 5C≤Ti≤0,80 ve/veya 10C≤Nb≤1,00
2.00~3.00 10.0~15.0 4.00 / merhaba
2.00~3.00 10,5~14,0 1.00 / 5C≤Ti≤0,80 ve/veya 10C≤Nb≤1,00 ben
6.0~7.0 17,5~26,0 1.50 / /
/ 1.00 / / i
/ 1,50~2,50 / / /
0.60 1.00 / / c, ben
/ f 1.00 / / j
0,10~1,00 1,50~5,5 3.00 0,05~0,20 Cr+3,3Mo+16N≤24,0 k
0,10~2,00 1.00~5.5 3.00 0,05~0,30 24.0<Cr+3.3Mo+16N k
2,5~3,5 4,5~6,5 / 0,08~0,35 /
3.00~4.5 6.0~8.0 2.50 0,20~0,35 W≤1.00

 

 

a.Belirtilenler dışındaki tüm değerler maksimum değerlerdir.b.İhtilaf durumunda D. ürün analizi için başvurur D.

(3) Kükürt yerine selenyum kullanılabilir, ancak kullanımı sınırlandırılabilir.

d.Nikelin kütle oranı %8'den az ise, manganezin minimum kütle oranı %5 olmalıdır.

e.Nikelin kütle oranı %8'den büyük olduğunda, minimum bakır içeriği sınırlı değildir.

f.Molibden içeriği, üreticinin talimatlarında görünebilir.Ancak belirli uygulamalar için molibden içeriğinin sınırlandırılması gerekiyorsa kullanıcı tarafından sipariş formunda belirtilmelidir.

④, g.Kromun kütle oranı %17'den az ise, nikelin minimum kütle oranı %12 olmalıdır.

h.Kütle oranı %0,03 karbon ve kütle oranı %0,22 nitrojen olan östenitik paslanmaz çelik.

⑤, i.Daha büyük çaplı ürünler için, üreticinin talimatları, gerekli mekanik özellikleri elde etmek için daha yüksek karbon içeriği içerebilir, ancak Östenitik çelik için bu oran %0,12'yi geçmemelidir.

⑥, j.Korozyon direncini artırmak için titanyum ve/veya niyobyum dahil edilebilir.

⑦, k.Bu formül yalnızca dubleks çeliklerin bu belgeye göre sınıflandırılması amacıyla kullanılır (korozyon direnci için bir seçim kriteri olarak kullanılması amaçlanmamıştır).

M2 Paslanmaz çelik gruplarının özellikleri ve bağlantı elemanları için performans dereceleri (ISO 3506-12020)

ISO 3506-12020